Stichting Freedom Through Education is ANBI geregistreerd.

Hierdoor is het mogelijk om donaties op te voeren als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting.

Financiële verantwoording over boekjaar 2018:

Inkomsten donaties € 164.756

Uitgaven donaties € 181.945,-

Bankkosten € 300,-

Onkosten € 161,-

De volledige balans wordt op verzoek toegestuurd.

ANBI staat bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN 814890775